Zajmuję się tłumaczeniem wszelkich tekstów związanych z obrotem prawnym i gospodarczym. Są to głównie:

 • akty z urzędu stanu cywilnego (akty urodzenia, śluby, zgonu)
 • wyroki sądowe, pisma procesowe i przewodnie,
 • akty notarialne,
 • zaświadczenia administracyjne i szkolne,
 • dyplomy ukończenia studiów,
 • świadectwa szkolne, maturalne
 • prawa jazdy,
 • wnioski,
 • druki i formularze podatkowe,
 • zaświadczenia o niekaralności,
 • zaświadczenia o zarobkach,
 • zaświadczenia z banku,
 • inne dokumenty bankowe, kredytowe,
 • umowy,
 • teksty ekonomiczne,
 • teksty prawnicze,
 • oferty handlowe,
 • katalogi,
 • korespondencja biznesowa

 

Wykonuję również :

 • tłumaczenia medyczne
 • tłumaczenia wypisów szpitalnych,
 • tłumaczenia listów lekarskich,
 • tłumaczenia wyników badań.

 


Dokładam wszelkim starań, aby tłumaczenia dokumentów były wierne i rzetelne.


 

Priorytetowo traktuję zlecenie tłumaczenia dokumentów kupna pojazdów z Niemiec

 • tłumaczenia Brief, czyli karta pojazdu
 • tłumaczenia dowód rejestracyjnych pojazdu,
 • tłumaczenia dokumentów samochodowych z Austrii i Szwajcarii (szybka usługa, rabat w cenie tłumaczenia).

Dotrzymuję obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej. Wszystkim klientom zapewniam poufność powierzonych mi dokumentów oraz krótkie terminy realizacji zleceń. Istniej możliwość przesyłania dokumentów do tłumaczenia w formie mailowej.

 

Oferta tłumaczeń ustnych obejmuje:

 • czynności notarialne i urzędowe,
 • kongresy i konferencje,
 • zgromadzenia wspólników,
 • negocjacje i rozmowy handlowe,
 • prezentacje,
 • szkolenia,
 • rozmowy telefoniczne prowadzone w imieniu klienta

 

CENY za tłumaczenie podlegają indywidualnej wycenie, w zależności od stopnia trudności tekstu i zawartości terminologii specjalistycznej.