Tłumacz przysięgły języka niemieckego Tomasz Cel

Tłumacz Przysięgły

Języka Niemieckiego

TOMASZ CEL

Grabowskiego 7

58-500 Jelenia Góra

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych w ramach prowadzonej działalności tłumacza informuję, że:

  1. Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  2. Administratorem Państwa danych osobowych jest podmiot ELITARE Tomasz Cel z siedzibą w Jeleniej Górze (dalej zwany „tłumaczem”).
  3. Państwa dane osobowe są przetwarzane:
  • w celu obsługi zapytań i realizacji zleceń w zakresie tłumaczeń pisemnych i pisemnych,
  • w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na tłumaczu,
  • w odniesieniu do prawnie uzasadnionego interesu podmiotu ELITARE Tomasz Cel (tj. do celów statystycznych, archiwalnych i handlowych na potrzeby wewnętrzne administratora).