Tłumacz przysięgły języka niemieckego Tomasz Cel

Zajmuję się tłumaczeniem wszelkich tekstów związanych z obrotem prawnym i gospodarczym. Są to głównie dokumenty takie jak:

 • akty z urzędu stanu cywilnego (akty urodzenia, zawarcia związku małżeńskiego, akty zgonu)
 • testamenty, zrzeczenie się dziedziczenia
 • wyroki sądowe, pisma procesowe 
 • akty notarialne
 • zaświadczenia administracyjne i szkolne
 • dyplomy ukończenia studiów
 • prace dyplomowe
 • świadectwa szkolne, maturalne
 • prawa jazdy
 • druki i formularze podatkowe
 • zaświadczenia o niekaralności
 • zaświadczenia o zarobkach
 • dokumenty bankowe
 • umowy 
 • teksty ekonomiczne
 • teksty prawnicze
 • oferty handlowe
 • katalogi
 • instrukcje obsługi
 • korespondencja biznesowa
 • strony internetowe

 

Wykonuję również tłumaczenia medyczne, w tym:

 • wypisy ze szpitala
 • listy lekarskie
 • wyniki i opisy badań
 • diagnozy
 • zwolnienia lekarskie

 

Priorytetowo traktuję zlecenie tłumaczenia dokumentów samochodowych z Niemiec, Austrii czy Szwajcarii. Są to głównie: 

 • umowa kupna-sprzedaży pojazdu 
 • dowód rejestracyjny
 • homologacja 
 • dokument z przeglądu technicznego

Dotrzymuję obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej. Wszystkim klientom zapewniam poufność powierzonych mi dokumentów oraz krótkie terminy realizacji zleceń. Istniej możliwość przesyłania dokumentów do tłumaczenia w formie e-mail (zob. zakładkę Tłumaczenia online).

Oferta tłumaczeń ustnych obejmuje:

 • czynności notarialne i urzędowe
 • kongresy i konferencje
 • zgromadzenia wspólników spółek
 • negocjacje i rozmowy handlowe
 • prezentacje
 • szkolenia
 • rozmowy telefoniczne prowadzone w imieniu klienta

 

Cena tłumaczenia dla osób fizycznych i firm podlega indywidualnej wycenie, w zależności od stopnia trudności tekstu, zawartości terminologii specjalistycznej i czasu potrzebnego na  realizację tłumaczenia. 

Przy większych zleceniach jest możliwość negocjacji stawki tłumaczenia

Orientacyjnie podaję Państwu stawki urzędowe za tłumaczenie poświadczone, jak niżej (Dz.U. z dnia 16.10.2016 r., poz. 1975): 

 • na j. polski 1125 znaków ze spacjami (zzs) 34,50 PLN
 • na j. niemiecki 1125 zzs 45,11 PLN

 

W razie jakichkolwiek pytań w kwestii tłumaczeń – zapraszam do kontaktu !